Allmänna Villkor

Allmänna Villkor

1. ALLMÄNT

1.1
Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Du”) gör en beställning via www.latalia.se, Avtal ingås mellan dig och Latalia AB, organisationsnummer 559230-3449 (”LATALIA”). Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om LATALIA framgår på Sajten. Villkoren är enbart tillämpliga för dig som är konsument och som gör beställningar via Sajten.

1.2
LATALIA följer regler och föreskrifter för distanshandel.

1.3
För att handla hos oss behöver du vara 18 år. Från 16 år får du handla hos oss om du handlar tillsammans med eller med godkännande av målsman. Vi reserverar oss för eventuell slutförsäljning av varor. Alla försök till bedrägerier polisanmäls. Vi förbehåller oss rätten att häva ett köp om bedrägeri misstänks. 

1.4
LATALIA reserverar sig för eventuella tryckfel i texter på denna webbsida. Vi ger ingen garanti att alla bilder exakt återger produkternas verkliga utseende. Vi strävar dock alltid efter att återge en så liknande bild som möjligt av produkten. Om felaktigt pris har angetts för en vara som Du har beställt så kommer LATALIA naturligtvis att meddela dig om detta och invänta ditt godkännande av det korrigerade priset innan LATALIA fortsätter med beställningen. 

1.5
En orderbekräftelse skickas ut via mail när du slutfört din beställning. Där finner du uppgifter om vad du köpt med priser, fraktkostnad. Om något är fel med beställningen, kontakta oss snarast på support@latalia.se.


2. AVTAL OCH BESTÄLLNING

2.1
För att kunna göra ett köp via Sajten måste Du acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder Du dig att följa Villkoren i sin helhet, samt godkänner att Du tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt LATALIA:s Integritetspolicy, se här

2.2
Ett avtal om köp ingås först när LATALIA bekräftat din beställning och Du mottagit orderbekräftelse från LATALIA via den e-mail du angett. LATALIA uppmanar dig att spara denna orderbekräftelse vid eventuella frågor och behov att kontakta LATALIA:s kundtjänst. 

3. PRISER, AVGIFTER OCH BETALNING

3.1
Vid beställning via Sajten gäller de priser som anges på Sajten. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Priserna inkluderar inte betalnings- och fraktavgifter, som anges separat.

3.2
Du kan betala på de sätt som anges på Sajten. Läs mer om våra betalsätt och rabatter här. LATALIA har rätt att ta betalt redan i samband med beställningen, om inte fakturabetalning eller annat liknande betalsätt valts av dig och godkänts av LATALIA. Vid fakturabetalning eller delbetalning kan LATALIA eller dess samarbetspartners komma att göra en kreditupplysning. Du kommer i sådant fall upplysas om detta. LATALIA förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt, alternativt ändra betalsätt om det som Du valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet. Observera att eventuella begränsningar för betalningsalternativ anges på Sajten.

Tillsammans med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sweden, erbjuder vi följande betalningsalternativ där betalningen görs direkt till Klarna:

● Betala inom 14 dagar: Betalningstid är 14 dagar från avsändandet av varorna. Villkoren för betala inom 14 dagar finner du här.

● Konto: Klarna Konto är en kontokredit som tillhandahålls av Klarna och som ger kredittagaren möjlighet att delbetala sina köp månadsvis med minst 1/24 (minimum 50 SEK) av totala utnyttjade kreditbeloppet eller i enlighet med de i kassan godkända villkoren. För mer information om Klarna Konto inklusive allmänna villkor och Standardiserad Europeisk konsumentkreditinformation finner du här.

Du hittar mer information om Klarna här och kan läsa deras användarvillkor här.

Användningen av dessa uppgifter regleras i enlighet med gällande dataskyddslag och Klarnas sekretesspolicy.

Tillsammans med Shopify Payments erbjuder vi kortbetalning via Mastercard och Visa. Inga extra avgifter tillkommer och pengarna dras direkt vid köp.

4. KAMPANJER OCH ERBJUDANDEN

LATALIA kan från tid till annan erbjuda kampanjer på Sajten som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa Villkor, t.ex. rörande betalning eller förlängd ångerrätt. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av LATALIA i samband med kampanjen. LATALIA förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa Villkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika varor på Sajten gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.

5. LEVERANS OCH TRANSPORT

5.1
Varor som finns i lager levereras normalt inom det antal arbetsdagar som anges på Sajten. Om inte annat särskilt avtalats (t.ex. i samband med bokning av varor som inte finns i lager) sker leveransen senast 30 arbetsdagar räknat från det att LATALIA skriftligen bekräftat beställningen genom orderbekräftelsen. Mer information om LATALIA:s leverans av varor och villkor för leveransen finner du r.

5.2
Den förväntade leveranstiden av varan framgår av orderbekräftelsen, i kassan och/eller på den aktuella varan. Om inte annat särskilt avtalats och en leverans tar mer än 30 arbetsdagar och detta inte beror på dig som kund har du rätt att häva köpet.

5.3
Om paket ska lösas ut ska Du göra detta inom den tid som anges i aviseringen. Paket ska normalt hämtas ut personligen med giltig legitimation och ordernummer. Du får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas. Avisering kan ske via e-post, vanlig post samt om Du lämnat mobilnummer, även via telefonsamtal eller SMS. Om Du inte hämtar ut paketet har LATALIA rätt att debitera dig en avgift på 290 kr

5.4
LATALIA ansvarar för varor som skadas eller kommer bort under leverans till dig. Reklamation av transportskador ska göras inom skälig tid. När du hämtar ut ditt paket är det därför viktigt att kontrollera att detta inte är transportskadat. LATALIA rekommenderar att du anmäler en eventuell transportskada direkt på plats hos utlämningsombudet och därefter kontaktar LATALIA’s kundtjänst. Tänk på att behålla allt emballage och produktens förpackning vid en transportskada. Skulle du inte märka en skada på paketet för än du kommer hem bör du innan du öppnar paketet fota skadan på paketet och direkt kontakta LATALIA’s kundtjänst.

6. ÅNGERRÄTT

6.1
Vid köp av varor på Sajten gäller alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att Du har rätt att ångra ditt köp genom att meddela LATALIA detta inom 14 dagar från det att Du eller ditt ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen).

6.2
Ångerrätten gäller inte för följande typer av varor:

(a)
varor som har tillverkats enligt dina anvisningar eller som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel;

(b)
varor med bruten försegling som inte kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl (exempelvis underkläder, kosmetiska produkter, badkläder, hårtorkar och liknande produkter, rakapparater och eltandborstar); eller

(c)
ljud- eller bildupptagningar (exempelvis en CD-skiva) eller datorprogram med bruten försegling.

6.3
I samband med en beställning av vara för vilken ångerrätt inte gäller får Du tydlig information om detta. Om en vara har förseglats får Du inte bryta förseglingen om Du vill kunna utöva din ångerrätt. Rätten att ångra sig upphör alltså när Du bryter förseglingen.

6.4
Om Du vill ångra köpet ska Du, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till LATALIA till support@latalia.se . Du ska ange ditt namn, din adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer och namn på varan i meddelandet.

6.5
Vid utövande av ångerrätten betalar Du returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att Du har mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till LATALIA. Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick och i originalkartong. Returer ska göras till LATALIA enligt de metoder.

6.6
Ibland kan LATALIA erbjuda fri retur för vissa varor. Om fri retur gäller framgår det av den aktuella varuSajten på Sajten.

6.7
När Du ångrar ditt köp betalar LATALIA tillbaka det belopp som Du betalat för varan, inklusive leveranskostnader. Undantag gäller för eventuella tillkommande leveranskostnader till följd av att Du valt något annat leveranssätt än den standardleverans som LATALIA erbjuder. Vid retur av del av order återbetalas leveranskostnaden inte. På det belopp som ska återbetalas har LATALIA rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Du har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

6.8
LATALIA betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med det datum LATALIA tog emot ditt meddelande om utövande av ångerrätten. LATALIA får dock vänta med återbetalningen tills LATALIA tagit emot varan eller Du har visat att varan har sänts tillbaka, t.ex. genom ett inlämningskvitto. Återbetalningen kommer att ske till dig via det betalningsalternativ som Du valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

7.GARANTI OCH REKLAMATION

7.1
Vissa av LATALIA:s varor kan omfattas av garanti. Information om eventuell garantitid och särskilda garantivillkor för respektive vara finns på Sajten eller i dessa Villkor. Garanti för varor täcker endast ursprungliga fabrikationsfel, och därmed inte fel som uppstår vid eller efter en egen förändring av varans funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av varan. Din orderbekräftelse gäller som garantibevis.

7.2
Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Kund som önskar göra gällande fel i beställd vara ska kontakta LATALIA så snart som möjligt efter att felet upptäckts via de kontaktuppgifter som anges på Sajten. Reklamationer som görs inom två månader från det att Du upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Du har 3 års reklamationsrätt på varor inköpta på Sajten.

7.3
LATALIA står för returfrakten för godkända reklamationer.

7.4
När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer LATALIA att kompensera dig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. LATALIA strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att LATALIA mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på varans art. LATALIA förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskydds-lagstiftning. Vid reklamationer följer LATALIA riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se www.arn.se. Mer information finns på www.konsumentverket.se.

8.LÄNKAR

LATALIA kan länka till andra webbplatser som ligger utanför LATALIA:s kontroll, och webb-platser utanför LATALIA:s kontroll kan länka till Sajten. Även om LATALIA försöker säkerställa att LATALIA enbart länkar till webbplatser som delar LATALIA:s personuppgifts- och säkerhetsföreskrifter enligt Integritetspolicyn är LATALIA inte ansvarig för skydd eller sekretess av information eller personuppgifter som Du tillhandahåller på andra webbplatser. Du bör iaktta försiktighet och läsa personuppgiftsföreskrifterna för den aktuella Sajten.

9.FORCE MAJEURE

LATALIA ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som LATALIA inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar LATALIA dig dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både Du och LATALIA rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

10.ÄNDRINGAR AV VILLKOREN

LATALIA förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Sajten. Ändringar gäller från det att Du har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Sajten), alternativt 30 dagar efter att LATALIA har informerat dig om ändringarna. LATALIA rekommenderar dock att Du håller dig uppdaterad på Sajten regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.

11.TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST

11.1
Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med LATALIA:s kundtjänst. 

11.2
Om tvist ej kan lösas i samförstånd med LATALIA:s kundtjänst, kan du som kund vända dig till ARN (Allmänna reklamationsnämnden) som du hittar mer information om på www.arn.se. Du kan även lämna klagomål direkt online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, som du hittar via följande länk http://ec.europa.eu/consumers/odr. Lämnar du in ett klagomål via denna plattform, vidarebefordras ditt ärende automatiskt till rätt nationellt ansvarigt tvistlösningsorgan. Detta tvistlösningsorgan tar sedan kontakt med oss och försöker lösa tvisten utan att blanda in domstol.

Vid eventuell tvist följer LATALIA beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.